ZWROTY

Zakupione w naszym sklepie produkty ( z wyjątkiem zamówienien spersonalizowanych oraz indywidualnych) podlegają zwrotowi w przeciągu 14-nastu dni licząc od dnia dostawy. Nie ma obowiązku, ani konieczności podawania przyczyny zwrotu. By zwrot został zaakceptowany towar musi być w stanie niezmienionym, nieużywany i kompletny – posiadać oryginalne metki. Prosimy także o pakowanie zwrotów z dbałością, w odpowiednie (najlepiej oryginalne) opakowanie, by towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu.Po odebraniu przesyłki zwrotnej i zaakceptowaniu zwrotu zgodnie z warunkami wypłacimy zwrot ceny towaru w przeciągu 14 dni takim samym sposobem, jakim klient zapłacił za produkt w trakcie zamówienia. W miarę możliwości prosimy także o informację o zwrocie drogą e-mail na adres info@skorzanapracownia.com.

Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia należy skontaktować się drogą elektroniczną info@skorzanapracownia.com.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

ALANA Alicja Zimnicka

Dariusa i Girenasa 8

16-515 Puńsk

Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje wiadomość zwrotną opisującą wynik ekspertyzy reklamacji.